ÇIKMA PARÇA
TALEPLERİNİZ İÇİN
HEMEN BAŞVURU YAPIN
ANINDA YEDEK PARÇA
ALMAK İÇİN
HEMEN SATIN AL
Kurumsal Üyelik Sözleşmesi

       YEDEK PARÇACI DÜNYASI SATICI İŞ ORTAKLIĞI VE İLAN SÖZLEŞMESİ

 

 1. TARAFLAR

İşbu Satıcı İş Ortaklığı Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir.

 1. [Yazılımla Otomatik Doldurulması Gerekir.] ; (bundan sonra “SATICI/SATICI” olarak anılacaktır)
 2. Yedekparcacidunyasi.com [CANMER GRUP OTOMOTİV İNŞAAT HURDACILIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ]  ARACI HİZMET SAĞLAYICI; (bundan sonra “YPD” olarak anılacaktır)

 

Aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dâhilinde akdedilmiş olan işbu sözleşme yürürlüğe girmiştir. YPD ve Satıcı ayrı ayrı "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır. Satıcı, ARACI HİZMET SAĞLAYICI YPD tarafından yönetilmekte olan pazaryeri modeli elektronik ticaret sitesine üye olmak ve bu sitede satış yapmak, YPD’da Satıcı’nın kendisine ödeyeceği abonelik ücreti karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret sitesinin hizmetlerinden Satıcı’yı faydalandırmak istemektedir.

Bu hususlar ve ticari ilişki çerçevesinde Taraflar işbu Sözleşme’de belirtilen şartlarda mutabık kalmışlardır.

 1. TANIMLAR

www.yedekparcacidunyasi.com Sitesi: Mülkiyeti ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 5846 sayılı  Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca her türlü fikri ve sınai hakları YPD mülkiyetindedir. İşbu Sözleşme ile belirlenen "Hizmetler" uygulamasını sunulmakta olduğu www.yedekparcacıdunyası.com ve bağlantılı tüm diğer alan adlarında mevcut olan internet sitesi ile mobil uygulamayı özel sanal sayfayı ifade eder.

Hizmet/Hizmetler: Satıcılar’ın www.yedekparcacidunyasi.com Sitesi arayıcılığıyla oluşturdukları sanal mağazalarında ürün ve/veya ürünlerini yayımlayarak satışa çıkarma, yayınlama ve benzeri uygulamaları ifade eder.

Abonelik Hizmetleri: Satıcı’nın www.yedekparcacidunyası.com sitesi üzerinden yayınladığı ürün/ürünler için abonelik paketi oluşturması gerekmektedir. Abonelik çeşitlerini ve fiyatlarını tipi için uygulamada veya sitesindeki Abonelik sekmesinde belirtildiği şekilde olacaktır.

Alıcı: İşbu Sözleşme’deki şartları ve sitedeki kural ve yasakları kabul ederek, SATICI’nın uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla sunduğu hizmetlerden bir veya birden fazlasından bedeli karşılığında faydalanan, SATICI’nın ön gördüğü her türlü yöntem ve tekniği kullanarak uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla yasal mevzuata uygun olarak sunduğu ürün veya ürünleri (“Ürün veya Ürünler” ) satın alan gerçek veya tüzel kişi Üye’yi ifade eder.

Satıcı:  www.yedekparcacidunyasi.com sitesi üzerinde oluşturduğu hesap ile yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel kişi Üye’yi ifade eder.

Satıcı Portal: Satıcı’nın, YPD tarafından www.yedekparcacidunyasi.com sitesine sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için, kendisinden talep edilen firma bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, sadece Satıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği kendisine özel sanal sayfayı ifade eder.

 

 1. SÖZLEŞME’NIN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme, YPD tarafından yönetilen www.yedekparcacidunyasi.com üye olan Satıcı’nın oluşturduğu ve/veya oluşturacağı sanal mağaza’dan ürün/ürünlerini yayınlamak, satışa çıkarmak ve benzeri uygulamalarından yararlanmak için  SATICI www.yedekparcacidunyasi.com sitesine YPD belirlediği Abonelik Hizmetleri Ücret Tarifeleri karşılığında Abone olmasını kapsamaktadır.

Şüpheye mahal vermemek adına YPD, www.yedekparcacidunyasi.com sitesinde yer alan ürün/ürünlerin SATICISI konumunda olmayıp, yalnızca 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır. Satıcı ile Alıcı’lar arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemekte olup, Satıcı Alıcılar’a karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat hükümleri çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.

İşbu Sözleşme, SATICI’nın hizmetlerden yararlanmasına ilişkin şart ve koşulları içermekte olup, diğer konulara ilişkin olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

 

 

 1. SATICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

4.1. SATICI www.yedekparcacidunyasi.com’da  yer alan sanal mağaza açmak için gerekli belgeleri (EK1)işbu Sözleşme akdedildiği sırada tam ve eksiksiz olarak ibraz edecektir; akabinde “SATICI” statüsüne erişecektir. YPD SATICI tarafından yapılan başvuruyu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı saklıdır. SATICI, www.yedekparcacidunyasi.com sitesine üye olurken gerçeğe aykırı ve yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır. Satıcı tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte,

4.2. Satıcı www.yedekparcacidunyasi.com üzerinden yayımlayacağı hizmet ve/veya ürünler için “Abonelik Hizmetler Paketi” satın alacaktır. Abonelik Hizmetler Paket tarifeleri SATICI’NIN sunduğu ürün ya da hizmetleriniz için günlük, haftalık, aylık abonelik seçenekleri mevcut olacaktır.

4.3. Abonelik otomatik olarak yenilenecektir. SATICI Abonelik Hizmetinin iptali için bir sonraki faturalama döneminin başlamasından önce iptal etmelidir. Herhangi bir iptali takiben, Abonelik Hizmetlerine mevcut faturalama döneminizin sona ermesine kadar erişim sahibi olmaya devam edecek ve Abonelik Hizmeti otomatik olarak sona erecektir. Aboneliğin uygulandığı uygulamayı veya hesabı silerseniz, abonelik, zamana bağlı ise ve faturalama dönemi bitmemişse bile tam olarak yanacaktır. Kısmen kullanılmış Abonelik Hizmetleri dönemleri için iade yapılmayacak veya kredi verilmeyecektir.

4.4. SATICI, üye olduğu esnada Satıcı Portal için bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. SATICI şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği bizzat kendi sorumluluğundadır. SATICI profili üzerinden giriş yapılarak, gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiş ve bundan doğabilecek her türlü sorumluluğu kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICININ şifresi kullanılarak YPD aleyhine işlem yapılması halinde; bu fiillerden doğan tüm işlemlerin zararlarını karşılamakla SATICI bizzat ve münhasıran sorumlu ve mükelleftir.

4.5. SATICI www.yedekparcacidunyasi.com sitesi arayıcılığıyla sergilediği ürün/ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki yasal mevzuatlara herhangi aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını, ürün/ürünlerin internet üzerinde yayınlanması, satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

SATICI “İnternetten Satışı Yasaklı Ürünler Listesi’ni” takip ederek, bu listede yer alan ürünlerin satışını yapmamakla yükümlüdür.

4.6. SATICI, her türlü reklam ve ilanın Platform’da yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için DSM ile tam iş birliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. DSM münhasıran kendi takdirinde olmak üzere Satıcı’nın Platform’daki herhangi bir ürününü sebep göstermeksizin satışa kapatma hak ve yetkisine sahiptir.

4.7. SATICI Websitesi’nde ve Sanal Mağaza’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde üçüncü kişilere karşı ve DP’ye karşı sorumludur.

4.8. SATICI Websitesi’nde Sanal Mağaza açmak için “Satış ve İlan Koşullarında” belirtilen tüm hüküm ve koşulların işbu Sözleşme’nin esaslı unsurlarından olduğunu ve bunlara uygun faaliyet gösterdiğini/göstereceğini kabul ve taahhüt eder.

4.9. SATICI  web sitesi arayıcılığıyla yürüttüğü faaliyetlerin işbu www.yedekparcacidunyasi.com’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecektir. SATICI  gerekli her türlü tedbiri (koruyucu yazılımlarını ve lisanslı ürünleri kullanmak vb) aldığını, bu hususta YPD tarafından talep edilen önlemleri uygulamayı, beyan ve taahhüt eder.

4.10 SATICI, YPD aleyhinde herhangi bir yasal takibin başlatılması ve/veya adli/idari makamlardan ve diğer tüm sair özel ya da kamu kuruluşları tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde YPD adına belgeleri derhal temin edecektir. İşbu belirtilen süre içinde YPD adına temin edilmeyen belgeler nedeniyle doğacak her türlü zarar SATICI’ya yansıtılacaktır. Ayrıca, bu tutarlar, Satıcı’ya ait tüm mağazalardan tahsil edilebilecektir.

 

 1. YPD HAK VE YÜKÜMLÜKLERİ

 

5.1. YPD, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden sıfatına ve Aracı Hizmet Sağlayıcı niteliğine sahiptir.

5.2. SATICI ile ALICI’nın www.yedekparcacidunyasi.com arayıcılığıyla yapılacak satışlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde YPD’nın taraf olmadığını, Alıcılar’a karşı başta tüketici hukuku mevzuatı ve sair yasal mevzuat kapsamında, taraf olan SATICI’nın bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

5.3. Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne tarafı olmayan YPD, SATICI tarafından verilen bilgi ve belgelerin kargo kutusunun içerisinde olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü bulunmamalıdır. YPD bahse konu bilgi ve belgelerin eksikliği nedeniyle herhangi bir zarara uğraması halinde, SATICI bu zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.4. YPD, SATICI’nın www.yedekparcacidunyası.com a üyelik kaydında verdiği şahsi ve ticari bilgileri bilgileri ayrıca üyeliği boyunca aynı üyeliğe ait tüm değişikliklerin güvenliğinden sorumludur.

5.5.YPD’nin SATICI’dan üyelik esnasında ve sonrasında aldığı bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için, uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmeler in yapılması, YPD ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı & pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla, kullanabilir ve yalnızca yukarıda belirtilen sebeplerle anonim olarak 3.kişilere açıklanabilir. İşbu madde hükmüne göre SATICI kendilerine ait bilgileri YPD tarafından kullanılmasına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

5.6. YDP www.yedekparcacidunyasi.com adına iyileştirme, tam ve gereği gibi çalışabilmesi için her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. YPD, işbu madde hükmüne göre, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirme hakkına sahiptir.

5.7. SATICI www.yedekparcacidunyasi.com üzerinden yayınladığı tüm ilanlarla ve içeriklerle bağlı olup bundan ve/veya bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. SATICI, işbu Sözleşmenin koşullarına ve şartlarına uymaması, yasal mevzuata aykırı hareket etmesi, hukuki ve teknik bilgi güvenliği alanında risk oluşturması, 3.kişilerin şahsi ve ticari haklarını ihlal etmesi halinde, YPD SATICI’ya hiçbir ön ihtarda bulunmadan ilanları yayından geçici veya sürekli olarak kaldırabilir, SATICI’nın ürün/hizmet satışını sona erdirebilir, üyeliğini askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir ve işbu madde hükmüne aykırılık halinde, YPD hiçbir ön ihtarda bulunmadan Sözleşme’yi tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir. SATICI böyle bir durumda YPD’dan tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8. SATICI’nın üyeliğinin askıya alınması, üyelikten çıkartılması veya bir daha üye olmamak üzere kara listeye alınması halinde SATICI başka bir kullanıcı hesabıyla üye olamaz. İşbu madde hükmüne aykırılık halinde www.yedekparcacidunyasi.com a üye olması YPD tarafından tespiti halinde üyelikten yeniden çıkarılacaktır.

5.9. SATICI’nın ETDHK 9.madde uyarınca www.yedekprcacidunyasi.com arayıcılığıyla yayınladığı ve sattığı tüm ürün/ürünlerin kalitesinden, yasal mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi ve sair diğer gerekli belgelerin tesliminden, satış sonrası gereksinim duyulan servis vb. hizmetlerinden bizzat sorumlu olacaktır. SATICI, ALICI’nın istek ve taleplerine en kısa sürede dönüş yapacaktır. Ayrıca SATICI satış esnasında belirtildiği teslim süresi içerisinde ALICI’ya ürünleri tedarik ve teslim edecektir ve gecikmeden kaynaklı her türlü sorumluluk SATICI’ya ait olacaktır.

 

 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

 

6.1. İşbu Sözleşme ’deki herhangi bir maddeyi YPD www.yedekparcacidunyasi.com sitesi üzerinden ilan ederek değiştirme, bir hizmeti değiştirme veya sona erdirme hakkına sahiptir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir değişmeyen ve yürürlükte kalan hükümler aynen hüküm ve sonuç doğurmaya devam edecektir. Şayet SATICI tarafından kabul edilmeyen değişiklikler 15(on beş) gün içerisinde yazılı olarak YPD’a bildirimde bulunarak işbu Sözleşme’yi hiçbir tazminat ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir.

 

 1. MALI HUSUSLAR

 

7.1. SATICI işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlükleri tam ve gereği gibi ifa etmesi karşılığında YPD yer alan Hizmetler’den yararlanacak ayrıca www.yedekparcacidunyasi.com üzerinden ALICI ile gerçekleştireceği satış işlemleri karşılığında ücrete hak kazanacaktır. SATICI, YPD tarafından uygulanan “ABONELİK HIZMETLER” başlığı altında kendisi tarafından seçilen Abonelik, ödeme koşulları ve sair mali şartları Yazılımla Otomatik Doldurulması Gerekir.] ; seçecektir.

7.2. SATICI, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu m. 230 ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 8.maddesı uyarınca satılan ürün/ürünler ve hizmetle ilgili fatura veya satış fişi düzenlemek zorundadır. SATICI; başta 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeyi Alıcı’ya gönderdiği mal ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI işbu yükümlülüklerini gereği gibi ifa etmemesi sebebiyle YPD’nin uğrayacağı/uğradığı zararları ve masrafları nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. SATIŞ VE İLAN KOŞULLARI

 

8.1. SATICI, www.yedekparcacidunyasi.com arayıcılığıyla satışa sunduğu tüm ürün/ürünleri ve/veya hizmetleri tam ve/veya gereği gibi (markası, cinsi, rengi, bedeni ve adedi belli olan), eksiksiz ve her türlü açık, örtülü gizli ayıptan ari olarak ALICI’ya teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2. SATICI, www.yedekparcacidunyasi.com arayıcılığıyla yayınladığı ilanlarda görsel, yazılı ve sair fiyat, ilan, bilgi içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve yasal mevzuata uygunluğundan bizzat sorumlu olacağını; bu bilgi ve belgeleri iştiraki olduğu 3.Kişilerle doğru ve güncel şekilde paylaşacağını aksi halde bu hususlarda doğabilecek herhangi bir sorumluluğu YPD’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. SATICI, işbu Sözleşme’nin hükümlerinden birini ihlal etmesi halinde, SATIŞ VE İLAN KOŞULLARI’NA uyulmaması sebebiyle YPD adına doğabilecek her türlü cezayı, zararı, kaybı, masrafı, gideri ve herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlü olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. YPD, şüpheye mahal bırakmamak adına, söz konusu hakkını kullanması için işbu sözleşme’yi feshetmeksizin söz konusu tazminata hak kazanır.

8.4. SATICI www.yedekparcacidunyasi.com üzerinden yaptığı satışlarda ürün/ürünlerin varsa kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve teknik servis listesi ile satınalma belgesi, varsa ürün/ürünler ile birlikte teslim edilmesi gereken her türlü aksesuar, belge, broşür, bandrol ve diğer evrak ile yasal mevzuatın gerektirdiği sair bilgi ve belgeleri, malın ambalajı içerisinde teslim etmek yükümlüdür.

8.5. SATICI, ALICI tarafından elektronik ileti gönderme onayı aldıktan sonra kampanya, indirimler vb. iletileri gönderebilecektir. İşbu madde hükmü gereği SATICI hakları ihlal edecek faaliyetler içinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.6. SATICI 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu yürürlükteki tüm yasal mevzuata uygun hareket edeceğini, elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararlara uygun davranacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.7. SATICI www.yedekparcacidunyasi.com  üzerinden satacağı ürünlerin Yazılımla Otomatik Doldurulması Gerekir.] ; “ TAŞIT YEDEK PARÇALARI”, “ARAÇ DÖNÜŞÜM KİTLERİ” “ARAÇ ALET VE CİHAZLARI”  (ve benzeri) olması halinde 5163 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ başta olmak üzere sair mevzuat ile ilgili tüm diğer mevzuatlara uygun hareket edeceğini, SATICI ürün/ürünleri teslim ve tedarik sürecinde ürün/ürünler ile ilgili tüm gerekli bilgilendirmeyi yapılmasından münhasıran sorumlu olduğunu ayrıca bu hususta YPD’nın hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, SATICI’nın işbu hükme aykırı davranması halinde YPD’nın uğrayacağı her türlü  zararı tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.8. Baştan belirtmek gerekir ki; YPD, ETDHK uyarınca, SATICI’nın www.yedekparcacidunyasi.com üzerinden satışa sunacağı/sunduğu ürün/ürünlerin üzerinde herhangi bir inceleme yükümlülüğü yoktur. SATICI, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) anlamında sınai mülkiyet unsurlarının, kendisine ait olduğunu; veya bu ürünleri ALICI’ya satma konusunda yetkili olduğunu; veya hak sahibi veya onun rızası ile 3.kişiler tarafından piyasaya sunulmuş orijinal olduğunu; veya yürürlükteki yasal mevzuat uyarınca usulüne uygun şekilde piyasaya sunulmuş olduğunu ve SMK’nın 152. maddesi (veya ileride bu alanda düzenlenecek yeni kanun ve yönetmelik maddelerine uygun olarak) ve sair maddeleri uyarınca üzerlerindeki tasarım ve/veya marka hakkı tükenmiş ürünler olduğunu, ürünlerin ayrıca 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca eser niteliğini haiz olması halinde eser sahibinin bizzat kendisi olduğunu ve/veya ürünleri eser sahibinin rızası ile satışa sunduğunu, 3.kişilerin eserden doğan haklarına tecavüz etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Nitekim işbu madde uyarınca 3.kişilerin inceleme talebi doğrultusunda SATICI tüm bilgi, belge ve faturaları eksiksiz olarak temin ve teslim edeceğini aksı halde YPD’nın ilgili SATICI’ya ait satışlarını durdurma hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.9. SATICI, www.yedekparcacidunyasi.com sitesi üzerinden yayınladığı ürün/ürünlerin gerçeğe aykırı olarak sıfır ve/veya orijinal olarak belirtmesi ve YPD tespiti halinde, SATICI YPD’a 10.000 TL (on bin Türk Lirası) tutarında cezai şartı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Cezai şarta ek olarak SATICI YPD’nın bu kapsamda uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olup, YPD’nin işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı saklı tutmaktadır.

8.10. SATICI www.yedekparcacidunyasi.com sitesi üzerinden satışa sunduğu sıfır ve/veya orijinal ürün/ürünlerin SATICI’nın garantisi kapsamındadır. SATICI, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak, ALICI’nın ayıplı olduğu gerekçesiyle iade etmek istediği ürünün iadesini gerekli analizi sürecini doğrultusunda iadesini kabul edip etmeyeceğini ALICI’ya bildirmelidir.

8.11. SATICI, yasal mevzuattaki aksine hükümler saklı kalmak kaydıyla, ALICI’nın aldığı ürünleri 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir sebep öne sürmeksizin cayma hakkını kullanarak iade edebileceğini, böyle bir durumda ALICI’nın 7 (yedi) güne kadar ürünü kargoya verme hakkının olduğunu, cayma hakkı nedeniyle kendisine gönderilen ürünleri iade almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.12. SATICI’nın işbu sözleşme kapsamında yükümlülüğünü tam ve/veya hiç yerine getirememesi halinde YPD’a 10.000 TL (on bin Türk Lirası) ürünlerin Yazılımla Otomatik Doldurulması Gerekir.] tutarında cezai şartı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Cezai şarta ek olarak YPD uğradığı her türlü zararın tazminini talep etme hakkına sahiptir.

8.13. SATICI www.yedekparcacidunyasi.com sitesi üzerinden satışa sunacağı ve/veya 2(ikinci) el ürünler var ise; EK2’de bulunan “2(İKİNCİ)EL ÜRÜN/ÜRÜNLERİN SATIŞI VE İLAN KOŞULLARI” SÖZLEŞMESİNİ işbu Sözleşme akdedildiği sırada tam ve eksiksiz olarak okuyup, doldurup, elektronik ortamda onaylayıp ibraz edecektir;

 

 1. GİZLİLİK

 

9.1. TARAFLAR işbu Sözleşme’nin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri her türlü ticari, finansal, patent ve know-how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme süresince ve süresi sona erdiğinde dahi TARAFLAR arasında geçerli olmaya devam edecektir.

9.2. İşbu Sözleşme ihlal edilmeksizin hukuki ve meşru yollarla genel kamunun bilgisi dâhilinde olan ve tarafların gizli olmadığını açıkça ve yazılı olarak belirttiği bilgiler Gizli Bilgi kapsamında değerlendirilmeyecektir. Taraflar yürürlükte olan bir kanun veya diğer düzenleme ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı veya idari emir gereğince bu bilgileri açıklayabilir. Bu durumda birbirlerine bu hususta derhal ve her halde 2 (iki) iş günü içerisinde bilgi vereceklerdir. Taraflar bu madde kapsamında değerlendirilebilecek her türlü bilgi ve veriyi korumayı, her ne suretle olursa olsun 3. Kişilerle doğrudan/dolaylı olarak paylaşmamayı ve ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.

9.3. TARAFLAR, çalışanlara ve danışmanlarına bu bilgileri vermeleri halinde bilginin gizliliği hususunda da çalışanlarını ve danışmanlarını da uyarmak yükümlülüğündedir. Aksi takdirde TARAFLAR, çalışanlarının ve danışmanlarının işbu Sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını gayrikabili rücu peşinen kabul ve taahhüt ederler.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNKORUNMASI

 

10.1. SATICI, ETDHK m. 10 hükmü çerçevesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, ve sair yasal mevzuatlar gereği, kişisel verilen korunması için gerekli önemleri almak ve kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumlu olduğunu, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almak zorunda olduğunu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemekte sorumlu olduğunu ve bu hususta tüm önlemleri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme yer alan diğer yükümlülükler saklı kalmak üzere, ilgili kanun ve düzenlemeler ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki her türlü yasal mevzuata ve yapılacak değişikliklere uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme herhangi bir sebeple sona erse dahi işbu madde yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

10.2. Mevzuata uygun davranma yükümlülüğünün yanı sıra, SATICI, YPD arayıcılığıyla elde edeceği   kaydedeceği, depolama yapacağı ve muhafaza edeceği ve işleyebileceği her türlü kişisel veri ile ilgili olarak tüm talimatlarına uygun olarak hareket etmeyi, YPD’nın belirttiği amaç dışından herhangi bir amaçla kullanmamayı, amacın ortadan kalkması halinde verileri derhal imha etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

10.3. SATICI, kişisel verileri herhangi bir surette 3.kişilere aktarılması halinde işbu 10.1 Maddedeki yükümlülüklerden 3.kişilerin de aynı şekilde sorumlu olmasını sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

10.4. Kişisel verilerin işlenmesine ve/veya aktarımına ilişkin olarak oluşan herhangi bir ihtilaf ve/veya  ilgili konu nazarında yönetilen tüm talepleri (kişisel verilerine erişim talepleri ve şikayetler de dahil olmak üzere) derhal YPD’a bilgilendirecektir ve konu ile ilgili gerekli görülen bilgi, belge ve diğer her türlü desteği YPD’a vermeyi ve işbirliği yapmayı, söz konusu bilgilendirme yapılmaksızın, mevzuattan doğan yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir talebe ilişkin olarak YPD tarafından yazılı onay ya da herhangi bir yazılı talimat verilmediği takdirde bir işlem yapmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. MÜCBİR SEBEPLER

 

11.1. Mücbir sebep hallerinde TARAFLAR işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaklardır.

11.2. Doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla TARAFLAR makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar ve hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda; gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme durumları temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için diğer TARAFTAN herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Söz konusu gecikmenin süresine eşit bir süre ile uzatılır.

 

 1. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE SONA ERME

 

12.1. İşbu Sözleşme, SATICI tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren belirsiz süreli olarak geçerlidir.

12.2. TARAFLAR, her zaman 1 (bir) ay önceden yazılı fesih ihbarında bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’yi gerekçesiz ve tazminatsız feshetme hakkına sahiptir. Sözleşme’nin feshi durumunda, işbu Sözleşme’deki gizlilik, kişisel verilen korunması ve fikri mülkiyet hükümleri bağlayıcılığını koruyacaktır.

 

 1. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

 

13.1. İşbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI YPD’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. BİLDİRİM

 

14.1. SATICI, www.yedekparcacidunyasi.com a üye olurken bildirdiği e-posta/kayıtlı elektronik posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla YPD ile iletişim kuracaklardır.

14.2. Yasal mevzuat ve kanunda belirtilen zorunlu haller istisna olup, SATICI’nın www.yedekparcacidunyasi.com sitesine kayıtlı adresine eposta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, SATICI’nın eposta/kayıtlı elektronik posta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır.

 

 1. DAMGA VERGİSİ

 

15.1 İşbu Sözleşmeden kaynaklanan Damga Vergisi ve sair tüm vergiler ile harçlar Yazılımla Otomatik Doldurulması Gerekir.] (ex: Taraflarca yarı yarıya)  karşılanacaktır.

 

 

 

 

 

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

 

16.1 İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 1. BÜTÜNLÜK VE YÜRÜRLÜK

 

17.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

17.2. 17 (on yedi) maddeden ve 2(iki) ekten ibaret bu işbu Sözleşme, TARAFLARCA okunarak, SATICI tarafından ıslak imza ve/veya el ektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve onaylandığı tarihte geçerli olacak şekilde yürürlüğe girmiştir. (Ekler işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder. EK OLARAK MI YOKSA SİTE ÜZERİNDEN Mİ TALEP EDİLECEK)

EKLER:

EK1: Sanal Mağaza Açmak için Talep edilen belgeler

EK2: “2(İKİNCİ)EL ÜRÜN/ÜRÜNLERİN SATIŞI VE İLAN KOŞULLARI”

Tüm Hakları Canmer Grup'a aittir.