ÇIKMA PARÇA
TALEPLERİNİZ İÇİN
HEMEN BAŞVURU YAPIN
ANINDA YEDEK PARÇA
ALMAK İÇİN
HEMEN SATIN AL
Bireysel Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi bir yandan www.yedekparcacidunyasi.com web sitesi üzerinden Aracı Hizmet Sağlayıcı olarak faaliyet yürüten CANMER GRUP OTOMOTİV İNŞAAT HURDACILIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ .(“YPD olarak anılacaktır”) ile diğer yanda hizmet şartlarını kabul ederek üye olan websitesi kullanıcısı arasında (“Üye olarak anılacaktır”) imzalanmıştır.

2. TANIMLAR

ARACI HİZMET SAĞLAYICI: YPD’nin 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca Satıcı’ları ve Alıcı’ları Platform üzerinden buluşturarak Satıcı’ların www.yedekparcacidunyasi.com üzerinden gerçekleştirdikleri ürün ve/veya hizmet satışlarına ticari temsilci olarak aracılık etme faaliyetini ifade eder.

ALICI: Platform’dan ürün ve/veya hizmet satın alan gerçek kişileri ifade eder.

Gizlilik Politikası ve Veri Koruma Bildirimi: Üyeler’in www.yedekparcacidunyasi.com websitesi üzerinden üye olurken kayıt ettikleri kişisel verilerin ne şekilde kullanılacağı ve paylaşılacağına ilişkin bildirimleri ifade etmekte olup, Üyeler bu bildirime, YPD’nin http://www.yedekparcacidunyasi.com/kisisel-verilen-korunmasi linkinden ulaşabilirler. 

ÜYE PORTAL: Üyenin oluşturduğu profil sayfasında yer alan kişisel bilgilerinin yer aldığı ve YPD’nin web sitesi üzerinden sunduğu hizmetlerden faydalanması için gerekli işlemleri gerçekleştirdiği, kendisi tarafından oluşturulan kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptığı sayfadır.

SATICI: Satıcı Portal’dan üye olan kullanıcılara sunduğu ürünleri, mal ve hizmeti satışa arz eden tüzel kişiliktir.
 

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 3.1. Alıcı, üyelik sözleşmesini kendisinden talep edilen bilgilerle doldurması sonucunda, işbu sözleşmeyi onaylayarak üyelik statüsüne geçecektir. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken, gerçeğe aykırı bilgi sunulması halinde doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumlu olup, YPD’nin bu sebeple uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 3.2. Üye, www.yedekparcacidunyasi.com web sitesine üye olurken kendisi tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğu varsayımıyla, bu sebepten doğabilecek tüm sorumluluğun peşinen Üye’nin kendisine ait olduğunu, bu hususta gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda itiraz ileri süremeyeceğini ve bu itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. YPD, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca Aracı Hizmet Sağlayıcı statüsündedir. Yasal mevzuat gereği, www.yedekparcacidunyasi.com adresinde yer alan hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3.4. YPD, Satıcı ile Alıcı arasında akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı’nın satıcı taraf, Alıcı’nın ise alıcı taraf olduğunu ve bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde YPD’nin taraf olmadığını; dolayısıyla Satıcı’nın yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu sebeple yayımlanan ürünlerin kalitesi, mevzuata uygunluğu, garanti belgesi, faturası ve sair diğer gerekli belgelerin tesliminden ve satış sonrası servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden Satıcı bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır.

3.5. Üye, www.yedekparcacidunyasi.com üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, yürürlükteki yasal mevzuata ve ahlak ve iyi niyet kurallarına riayet edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Aksi taktirde doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye’nin sorumluluğundadır.

3.6. Yasal mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, YPD Üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla sınırlı olarak paylaşabilecektir.

 3.7. Üye, www.yedekparcacidunyasi.com üzerinden yapacağı puanlama ve yorumlarda suç teşkil eden, sair yasal mevzuata aykırı veya uluslararası anlaşmaları ihlal eden, kamu düzenini bozan, tehdit, reklam, pazarlama, hakaret, pornografik ya da genel ahlaka aykırı içerikler paylaşmak, kişilik haklarına ve fikri ve sınai haklara saldırı, haksız rekabet yaratmak, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyetlerde (spam, virus, truva atı, vb.)  benzer işlemlerde bulunamaz.

3.8. YPD, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve Üye’nin yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden YPD’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.9. Üye, işbu sözleşmede yer alan maddelerin kısmen veya tamamen kendisi tarafından ihlal edilerek yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Olayın yargıya intikal etmesi halinde YPD’nin sözleşmeye aykırılık nedeniyle tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.  

 

4. GİZLİLİK

 4.1. YPD üye olan kişinin kişisel verilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü yasal mevzuata uygun bir şekilde işlenmesi ve güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerinin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır.  Üye, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenen maddeler uyarınca bu verilerinde değişiklik veya güncelleme yapma yetkisine sahiptir.

4.2. Üye, yukarıda bahsi geçen Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası dahilinde kişisel verilerin ve bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve erişilmesi ile ilgili detaylı bilgilere http://www.yedekparcacidunyasi.com/kisisel-verilerin-korunmasi linkinden ulaşabilecektir.

4.3. Üye, üyelik oluştururken vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel verilerini ve alışveriş bilgilerini Gizlilik Politikasına uygun olarak YPD ve iştiraki olan tüm 3. Kişilerce toplanmasına, paylaşılmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

4.4. Üye, YDP ve iştiraki olan tüm 3. Kişiler tarafından kendisine, ticari elektronik iletiler (ürün ve hizmet tanıtımları, reklam, kampanya, avantajlar, anketler vb) gönderilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

 

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1 www.yedekparcacidunyasi.com internet sitesinin tasarımı ve yazılımı YPD’nin mülkiyetinde olup, Fikri Mülkiyet Hakları ve ilgili yasal mevzuat tarafından korunmaktadır. Bunlarla ilgili üyelerin veya 3. Kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması nedeniyle YPD ve/veya 3.kişinin doğabilecek tüm doğrudan ve dolaylı zararları ve masrafları ihlale sebebiyet veren kişi ödemekle yükümlüdür.

6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLER

6.1. YPD, sitenin içeriğini değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkına sahiptir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir geri kalan hükümler ise yürürlükte kalarak hüküm ve sonuç doğurmaya devam edecektir.

7. MÜCBİR SEBER

7.1. YPD, doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tarafların makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar ve hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda; gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme durumları temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Satıcının kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar nedeniyle akdedilen üyelik sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

8. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

8.1. Üye, işbu Sözleşme ’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

 

 

9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

9.1. İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Tüketici Hakem Heyetleri ve Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

10. BİLDİRİM

10.1. Üye’ye yapılacak bildirimlerde Üye’nin www.yedekparcacidunyasi.com’a üye olurken bildirdiği e-posta/kayıtlı elektronik posta adresi veya belirtmiş olduğu telefon numarası (arama ve SMS de dahil) aracılığıyla iletişim kurulacaktır. Üyenin telefon ve kayıtlı elektronik posta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü bulunmaktadır.

11. BÜTÜNLÜK VE YÜRÜRLÜK

11.1. İşbu Sözleşme ekleriyle birlikte bir bütün teşkil etmekte olup; Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, Sözleşme’nin geçerliliğini etkilemez, bu durumda geri kalan diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.
11.2. 11 (on bir) maddeden ibaret işbu Sözleşme, Üye tarafından elektronik ortamda onaylanmak (Üye’nin üyelik kaydını yapması ve üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuyup kabul etmesi üzerine) suretiyle akdedilmiş ve onaylandığı tarihte geçerli olacak şekilde yürürlüğe girmiştir.

Tüm Hakları Canmer Grup'a aittir.